Healthy Diet

Tarieven diëtist

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering?

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Houdt er rekening mee dat deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, de kosten van de diëtist worden dan ook niet voor u in rekening gebracht. Daarnaast vallen ook de ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen buiten het eigen risico, het gaat hierbij om Diabetes, COPD en CVRM. De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan u op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Naast de basisverzekering is er een mogelijkheid om met een aanvullende verzekering een extra vergoeding te krijgen. Deze vergoeding verschilt per verzekering en kan variëren van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.

KayleeDS heeft niet met elke zorgverzekeraar een contract. Dit kan betekenen dat u maar een deel van de behandeling vergoed krijgt. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.