Healthy Diet

Tarieven diëtist

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering?

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Wilt u hier meer over weten? Klik hier

Betaalt u de behandeling zelf?

Voor behandelingen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar, hanteert KayleeDS een bedrag van €69 per uur.  Klik hier voor meer informatie.

Behandelingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van KayleedS en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen. Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf. Klik hier voor meer informatie.